Croeso i TOWIP! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Siarada Allan

Postiwyd gan archifCLICarchive o Cenedlaethol - Cyhoeddwyd ar 28/11/2011 am 16:19
0 sylwadau » - Tagiwyd fel Addysg, Pobl

  • speak
  • stonewall

English version

Mae Stonewall Cymru a Stonewall yn gwneud darn o ymchwil i mewn i'r effaith o fwlio homoffobig o fewn ysgolion. Mae'r arolwg yn agored i unrhyw berson ifanc rhwng 11 a 19 oed.

Dyw bwlio homoffobig ddim yn effeithio pobl ifanc sydd yn lesbiaid, hoyw neu'n ddeurywiol yn unig. Mae yna bobl sydd yn edrych yn wahanol i'r 'arferol' sydd wedi cael eu galw'n hoyw hefyd.

Pls fedri di gymryd yr amser i ddarllen y wybodaeth ar y dudalen we yma ac yna cwblhau'r arolwg.

Sefydliadau – Stonewall Cymru

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50